برگزاری هرگونه نمایشگاه با مجوز کمیته نمایشگاهی

ابراهیم درستی در برنامه «روز از نو» رادیو اقتصاد از وجود ۴۰۰ هزار واحد صنفی در تهران خبرداد و افزود: این واحدها چند سالیست که با رکود و بی رمقی بازار مواجه هستند. وی ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه های پائیزه در سطح شهرستان های استان به ویژه شهر تهران اظهارداشت: این نمایشگاه ها بدون مجوز کمیته نمایشگاهی در حال برگزاری است.

نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه کمیته نمایشگاهی دارای پنج عضو است، گفت: استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله این اعضا هستند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از صدور یک جانبه مجوز جهت برگزاری نمایشگاه های فصلی از سوی برخی دستگاه ها یادآورشد: برگزاری هرگونه نمایشگاه باید با مجوز کمیته نمایشگاهی باشد در غیر این صورت برگزاری چنین نمایشگاه هایی فاقد وجاهت قانونی است.